PRIVACY POLICY

Hoe gaan wij om met de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers? Je leest het hieronder in ons privacybeleid.

Verwerking persoonsgegevens

Wat houdt het privacybeleid in? Deze is van toepassing op de verwerking van data die verkregen is door een bezoek aan onze website en het contactformulier, waar wij de naam en het e-mailadres van verzamelen. Uiteraard heeft KEVIN.MURPHY.nl de privacy van alle bezoekers op de website hoog in het vaandel staan. Wij verwerken persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de daarvoor geldende wetgeving. Hierom wordt alle informatie die je invoert op onze website uitsluitend intern gebruikt en niet gedeeld met derden.

Gegevens

Vragen

Als je vragen hebt over ons privacybeleid kun je deze richten aan:

KEVIN.MURPHY

KATSHOEK 23
3032 AE ROTTERDAM
T: 010 43 55 152

info@bookies.nl

*wij maken geen gebruik van cookies.

Wijzigingen

Wij kunnen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in dit privacybeleid. Wanneer er wijzigingen plaatsvinden in het beleid, wordt deze pagina aangepast.